ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310457528
ΕΦΕΣΣΟΥ 52 55132