ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2310457528
ΕΦΕΣΣΟΥ 52 55132