ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310-433264
ΕΦΕΣΣΟΥ 48 - ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ 55132