ΚΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310226795
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 58 55132