ΚΡΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310486575
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 35