ΚΡΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310486575
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 35