Κοσκοσάς Αρχιμήδης Οφθαλμολογικό Κέντρο ΟΡΑΣΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310 230924
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ 10