Εφορίες-Θεσσαλονίκη-Αμπελόκηποι

Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Ειρήνης 17
Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης