Εκτροφειο Ιερής Γάτας Βιρμανίας

Θεσσαλονίκη - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6944625255
Αρμενοπούλου 23