Φιλίππου 74, Θεσσαλονικη

Θεσσαλονίκη ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Φιλίππου 74, Θεσσαλονικη