Καφέ Δώμα - Καφεμαντεία - Επιτραπέζια

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

231 121 0996
Kon/nou Melenikou 46