ΚΟΚΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310212700-6996950950
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 150 54635
2310212700-6996950950