3 ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φωτάκου 3, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα