Ανδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Ανδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη