Νοσοκομείο-θεσσαλονικη Ιπποκρατειο Κωνσταντινουπολεως 49