Δίκτυο Opel-Θεσσαλονίκη Σίνης

Τηλ.2310918461
Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 56
Τηλ.2310918461