ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310835509-6944476286
ΜΙΑΟΥΛΗ 38 54642
2310835509-6944476286