ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΙΑΟΥΛΗ 63