ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310889414
ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 60 54642