ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310889414
ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 60 54642