Βιοιατρική Κλεάνθους

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κλεάνθους 8-10, 54642 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης