ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 62, 54642