Θείος Βάνιας-Θεσσαλονίκη

2310-849166 Νοσοκομείο Ιπποκράτειο
Κωνσταντινουπολεως 84
2310-849166 Νοσοκομείο Ιπποκράτειο