ΟΞΥΓΟΝΟ2-ΑΦΟΙ ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ο.Ε.-ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310204462,6957837181,6957837180 Σύντομη Περιγραφή
Κωνσταντινουπόλεως 120 Θεσσαλονίκη