ΣΥΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΦΑΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 40