ΣΥΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΦΑΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 40