ΠΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2310933440
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 49 54453