ΠΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310933440
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 49 54453