ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 16 54642