Επισκευές Ηλεκτρολόγος Συσκευών.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τομπάζη 17, Θεσσαλονίκη