ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310887163
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 60 54642