ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310887163
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 60 54642