Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Διαδρομές

Τηλ.2310869317 (Μουσική σκηνή)
Κωνσταντινουπολεως 43
Τηλ.2310869317 (Μουσική σκηνή)