ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310943152, 2310345393, 6944985868
ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 56 54642
2310943152, 2310345393, 6944985868