ΒΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/831663
ΣΟΛΩΝΟΣ 6 54642