Αρτιο

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Κωνσταντινουπόλεως 58