ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310887163-6932453561
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 60 54642
2310887163-6932453561