ΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310848503
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 48 54642