ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6942969190
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 25 54621