ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310-260913
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 25 56421