ΓΚΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310272200
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 21 54621