Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο Τουρκίας

2310-248452 - 249704
Αγ. Δημητριου 151
2310-248452 - 249704