Υπηρεσίες κρατήσεων-μεταφοράς προσώπων.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λάζου Εξάρχη 3