ΧΑΡΜΠ ΣΑΜΙΡ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ανευ ειδικότητας
2310831026
ΠΕΡΔΙΚΑ 7 54639