ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310838152 - 6945331628 Σύντομη Περιγραφή
Κ .ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2 & ΔΟΙΡΑΝΗΣ 33