ΧΥΤΗΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310810290
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 60 54639