ΦΟΡΜΟΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310838152, 6945331628
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2 ΚΑΙ ΔΟΙΡΑΝΗΣ 33 54638
2310838152, 6945331628