ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2310836148
ΛΑΧΑΝΑ 35 54638