ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310866160
ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 54640