ΚΟΥΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
Βασιλέως Γεωργίου 9