ΚΟΥΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βασιλέως Γεωργίου 9