ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ-ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΑΤΡΕΙΟ 2313051314,ΚΙΝ.6936978947 Σύντομη Περιγραφή
BAΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΕΙΟ 2313051314,ΚΙΝ.6936978947