ΝΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/855012 -6972868518
BΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 34 54640
2310/855012 -6972868518