Ειδικός Παθολόγος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310831887
Βασιλέως Γεωργίου 9, 54640