Ειδικός Παθολόγος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310831887
Βασιλέως Γεωργίου 9, 54640