Εκκλησίες-Θεσσαλονίκη-Τριανδρία Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Περδικά 55
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος