ΑΕΙ ΤΕΙ-Θεσσαλονίκη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατίας