Αντωνιάδης Δημήτριος MSc Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6948722982, 2310837548 Σύντομη Περιγραφή
λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 38